Bygget av Ålkilsbacken är igång!

 
Under byggnationen av Ålkilsbacken kommer ni att kunna följa hela byggprocessen uppifrån! Vi kommer
att filma hela bygget för att ni på ett enkelt sätt ska kunna följa vad som händer.
 
Film nr 9
 

 
 
Film nr 8

 

Film nr 7

Film nr 6

Film nr 5

Film nr 4

Film nr 3

Film nr 2

Film nr 1

Senast uppdaterad
Libo Admin
2020-10-16
Copyright © LIBO 2021 All Rights Reserved.   

    

CMS Verktyg NET, ingår i CITK Tools
CMS Verktyg NET, ingår i CITK Tools