Verksamhetens mål

Ägaridé: LIBO ska "vara ett instrument i utvecklingen av kommunen som en attraktiv och efterfrågad bostadsort genom att erbjuda ett varierat utbud och förvaltning av bostäder och andra fastigheter med målet att bidra till ökad livskvalitet, tillväxt, inflyttning samt integration".

Syftet med bolaget är att erbjuda kommuninvånarna goda bostäder till acceptabla och förutsägbara kostnader samt inta en aktiv roll som kommunens instrument i fastighets- och bostadsförsörjningsfrågor inom Lindesbergs kommun. LIBO ska i sin förvaltning sträva efter långsiktig kostnadseffektivitet. 

Årets verksamhet

Under året har vi fokuserat på driftkostnadsbesparingar för att möta minskade intäkter. Vidare har vi även bedrivit ett flertal integrationsprojekt där integration avser ålder-, etnisk- och socialgruppsintegration.

 

ÅR2020 Fastigheter i Linde AB.pdf4 Mb
ÅR2020 Lindesbergsbostäder AB.pdf4 Mb
ÅR2019 FALAB.pdf6 Mb
ÅR2019 LIBO.pdf5 Mb
ÅR2018 FALAB.pdf5 Mb
ÅR2018 LIBO.pdf5 Mb
ÅR2019 populärversionen.pdf3 Mb
Senast uppdaterad
Libo Admin
2020-09-22
Copyright © LIBO 2021 All Rights Reserved.   

    

CMS Verktyg NET, ingår i CITK Tools
CMS Verktyg NET, ingår i CITK Tools