Våra bostäder är anslutna till ett fiberbaserat bredbandsnät. Bredbandsnätet är ett så kallat Öppet nät
som erbjuder dig tjänster från flera konkurrerande leverantörer. Via bredbandsnätet kan du få bredband,
telefoni samt TV med möjlighet till HDTV och olika kanalpaket. Antalet nya och spännande tjänster och
leverantörer i bredbandsnätet växer ständigt.

 

 

Läs mer information i bifogad PDF fil

 

 

TV_Internet_Telefon_Info.pdf606 Kb
Senast uppdaterad
Libo Admin
2017-11-09
Copyright © LIBO 2020 All Rights Reserved.   

    

CMS Verktyg NET, ingår i CITK Tools
CMS Verktyg NET, ingår i CITK Tools