Installation av disk- och tvättmaskiner

 

En installation av disk- eller tvättmaskin kan orsaka en del olägenheter om den inte är fackmannamässigt gjord.

Om LIBO upptäcker en felinkopplad diskmaskin som orsakar problem kommer vi att ta ut en avgift.

Att tänka på vid installation av disk- och tvättmaskin (även redan installerade):

  • Maskinen ska installeras på ett fackmannamässigt vis.
  • Det ska finnas ett återströmningsskydd.
  • Maskinen ska stå på ett vattentätt underlag.
  • Elen ska vara ansluten till ett jordat uttag.
  • Avloppslangen ansluts i enlighet med fabrikantens anvisningar.
  • Stäng av vattenkranen när diskmaskinen inte är igång
  • Var uppmärksam på vattenläckage.
  • Man får inte koppla ihop slangen direkt med blandaren.

Kontakta alltid LIBO innan ni installerar/köper disk- eller tvättmaskin och rådgör med Fastighetsansvarig
i  de fall det inte redan är förberett för disk- och tvättmaskin.

 

Senast uppdaterad
Libo Admin
2016-06-01
Copyright © LIBO 2023 All Rights Reserved.   

    

CMS Verktyg NET, ingår i CITK Tools
CMS Verktyg NET, ingår i CITK Tools