LIBO - med känsla för framtiden

LINDESBERGSBOSTÄDER AB - LIBO som vi kallas i vardagslag - är Lindesbergs kommuns allmännyttiga bostadsbolag. LIBO lever på en konkurrensutsatt marknad men har samtidigt ett större samhällsansvar än vad som normalt krävs av ett bostadsföretag. Vi måste se verksamheten och de tjänster som produceras i en större helhet och aktivt medverka till föbättringar i både samhälle och miljö. En del av det ansvaret är att erbjuda alla ett bra och tryggt boende till en rimlig konstnad i väl fungerade bostäder.

 

Vi på LIBO vill erbjuda trygga, moderna bostäder för alla - få fler att upptäcka ett boende med många fördelar. Vi vill att bostaden ska vara en plats där du lever livet; där du får både harmoni och energi. Samtidigt vill vi utveckla boendeformen, anpassa den till morgondagens krav och förutsättningar. Ett av målen är att erbjuda våra hyresgäster större frihet. Individuell mätning av vatten- och energiförbrukning är en väg; en fantastisk möjlighet att påverka din boendekostnad och samtidigt ta mijöansvar.

 

Välkommen till LIBO!

 

Verksamhetens mål

Ägaridé: LIBO ska "vara ett instrument i utvecklingen av kommunen som en attraktiv och efterfrågad bostadsort genom att erbjuda ett varierat utbud och förvaltning av bostäder och andra fastigheter med målet att bidra till ökad livskvalitet, tillväxt, inflyttning samt integration".

Syftet med bolaget är att erbjuda kommuninvånarna goda bostäder till acceptabla och förutsägbara kostnader samt inta en aktiv roll som kommunens instrument i fastighets- och bostadsförsörjningsfrågor inom Lindesbergs kommun. LIBO ska i sin förvaltning sträva efter långsiktig kostnadseffektivitet. 

Årets verksamhet

Vakansgraden är låg och bolaget står sig väl i en jämförelse med konkurrenterna på hyresmarknaden, när det gäller såväl utbud och service till kunder - hyresgäster, som när det gäller hyresnivåer.

I och med årets resultat (2018) så har vi nått målet om en soliditet på 20%.

 

LIBO's styrelsesammansättning 2019


Ordförande

Jonas Bernström

Ledamöter

Anniette Lindvall, vice ordförande
Bengt Storbacka
Magnus Storm
Björn Pettersson
Hassan Abdi Bidar
Fredrik Rosenbecker
 

 

FALAB Styrelsemöte 191127 (off).pdf9 Mb
LIBO Styrelsemöte 191127 (off).pdf9 Mb
FALAB Styrelsemöte 191017 (off).pdf2 Mb
LIBO Styrelsemöte 191017 (off).pdf6 Mb
FALAB Styrelsemöte 190829 (off).pdf709 Kb
LIBO Styrelsemöte 190829 (off).pdf876 Kb
ÅR2016 LIBO.pdf14 Mb
ÅR2016 FALAB.pdf14 Mb
ÅR2017 LIBO.pdf17 Mb
ÅR2017 FALAB.pdf16 Mb
ÅR2018 FALAB.pdf5 Mb
2019-07-01 ÅR2018 populärversion för webb FALAB LIBO.pdf3 Mb
FALAB Styrelsemöte 190612 (off).pdf582 Kb
LIBO Styrelsemöte 190612 (off).pdf694 Kb
ÅR2018 LIBO.pdf5 Mb
FALAB Styrelsemöte 190328 (off).pdf2 Mb
LIBO Styrelsemöte 190328 (off).pdf2 Mb
FALAB Styrelsemöte 190131 (off).pdf3 Mb
LIBO Styrelsemöte 190131 (off).pdf3 Mb
FALAB Styrelsemöte 181210 (off).pdf4 Mb
LIBO Styrelsemöte 181210 (off).pdf4 Mb
FALAB Styrelsemöte 181018 of.pdf5 Mb
LIBO Styrelsemöte 181018 of.pdf5 Mb
Senast uppdaterad
Libo Admin
2019-12-20
Copyright © LIBO 2020 All Rights Reserved.   

    

CMS Verktyg NET, ingår i CITK Tools
CMS Verktyg NET, ingår i CITK Tools