Ridhuset Norslund

Nybyggnad av ridhus i Lindesberg. Ridbana med läktare samt personalbyggnad i två våningar.

Limträstomme, träfasad och plåttak. Värme i ridbanedel 12 gr C.

Ridbanedel: 1525 kvm

Personaldel: 525 kvm

Byggstart: november 2017

Inflytt verksamhet december 2018

Entreprenör: MA Bygg AB

 

Se hela bygget uppifrån!

Under byggnationen av Ridhuset Norslund kommer ni att kunna följa hela byggprocessen uppifrån!
Vi kommer att tillsammans med Bildmakarna i Lindesberg filma hela bygget för att ni på ett
enkelt sätt ska kunna följa vad som händer.
 
Film nr 4
 
 
 
Film nr 3
 
 
 
Film nr 2
 
 
 
 
Film nr 1

 

Senast uppdaterad
Libo Admin
2019-02-11
Copyright © LIBO 2019 All Rights Reserved.   

    

CMS Verktyg NET, ingår i CITK Tools
CMS Verktyg NET, ingår i CITK Tools