Renovering av terrassbjälklag på fastigheten Kyrkokvarteret 21 

Kristinavägen 23, Lindesberg

Befintligt terrassbjälklag på ca 390 m2 är i behov av renovering av bjälklagets tätskikt.
I samband med renoveringen ska bjälklaget tilläggsisoleras. I och med tilläggsisoleringen
ska ytterdörrar från trapphus samt fönster och fönsterdörrar från lägenheterna bytas och höjas.

Betongplattor och konstgräs ska läggas på hela terrassytan. Lägenheterna ut mot terrassen
kommer att få nya uteplatser med staket och skärmväggar. Det ska också byggas en uteplats
på terrassen med skärmväggar som samtliga hyresgäster kan använda.

Sargen runt terrassen höjs och ett nytt smidesräcke med sinus plåt kommer att monteras.

Terrassen ska vara helt färdigställd under våren 2017.

 

 

 

Senast uppdaterad
Libo Admin
2017-10-24
Copyright © LIBO 2018 All Rights Reserved.   

    

CMS Verktyg NET, ingår i CITK Tools
CMS Verktyg NET, ingår i CITK Tools