BJÖRKHAGASKOLAN

Ombyggnad och tillbyggnad av Björkhagaskolan för att inrymma ytterligare 150 elever. Mottagningsköket utvidgas i befintlig
byggnad och matsalen byggs till för att öka antalet matplatser.

Skolan förses med en helt ny byggnad i två plan med formen av en vinge. Denna byggnad länkas ihop med befintlig skola.

Gymnastikbyggnaden byggs till med omklädningsrum och en ny gymnastiksal.

Angöringen till skolan för buss, taxi och bilar byggs om så att den blir säker vid lämning och hämtning av elever.

Utemiljön för eleverna rustas upp och fler aktivitetsområden skapas samt en multiarena.

Byggstart september 2017.

Inflytt verksamhet augusti 2018.

 

Se hela bygget uppifrån!

Under byggnationen av Björkhagaskolan kommer ni att kunna följa hela byggprocessen uppifrån!
Vi kommer att tillsammans med Bildmakarna i Lindesberg filma hela bygget för att ni på ett
enkelt sätt ska kunna följa vad som händer.
 
Håll till godo!
 
Film nr 6
 
 
 
Film nr 5
 
 
 
Film nr 4
 
 
 
Film nr 3
 
 
 
Film nr 2
 

 

Film nr 1

 

>
Senast uppdaterad
Libo Admin
2019-02-11
Copyright © LIBO 2019 All Rights Reserved.   

    

CMS Verktyg NET, ingår i CITK Tools
CMS Verktyg NET, ingår i CITK Tools