Bygget av Bergsparken är igång!

 
Under byggnationen av Bergsparken kommer ni att kunna följa hela byggprocessen uppifrån!
Vi kommer att tillsammans med Bildmakarna i Lindesberg filma hela bygget för att ni på ett
enkelt sätt ska kunna följa vad som händer.
 
Håll till godo!
 
Film nr 2
 
 
 
 
Film nr 1
 
 

>

 

 

Senast uppdaterad
Libo Admin
2017-12-05
Copyright © LIBO 2017 All Rights Reserved.   

  

CMS Verktyg NET, ingår i CITK Tools
CMS Verktyg NET, ingår i CITK Tools