Bygget av Bergsparken är igång!

 
Under byggnationen av Bergsparken kommer ni att kunna följa hela byggprocessen uppifrån!
Vi kommer att tillsammans med Bildmakarna i Lindesberg filma hela bygget för att ni på ett
enkelt sätt ska kunna följa vad som händer.
 
Håll till godo!
 
Film nr 7
 
 
 
Film nr 6
 
 
 
Film nr 5
 
 
 
Film nr 4
 
 
 
Film nr 3
 
 
 
 
Film nr 2
 
 
 
 
Film nr 1
 
 

>

 

 

Senast uppdaterad
Libo Admin
2018-07-04
Copyright © LIBO 2018 All Rights Reserved.   

    

CMS Verktyg NET, ingår i CITK Tools
CMS Verktyg NET, ingår i CITK Tools