Regler för uthyrning

För att vårt samarbete ska fungera smidigt gäller följande för dig som Hyresgäst hos LIBO:

Du ska ha fyllt 18 år.
Du ska inte ha någon hyresskuld eller andra betalningsanmärkningar.
Du ska ha goda referenser från tidigare hyresvärd.
Du ska kunna betala hyran med din inkomst. Med inkomst menar vi lön i minst 6 månader, pension, företagarinkomst, a-kassa, ersättning från Försäkringskassan, etableringsersättning i minst 6 månader, studiebidrag, av Lindesbergs kommun styrkt försörjningsstöd.

Även när du flyttar inom LIBO ställs krav på att du ska ha skött dina hyresinbetalningar och i övrigt inte ha några anmärkningar som Hyresgäst.

 

Senast uppdaterad
Libo Admin
2016-12-06
Copyright © LIBO 2017 All Rights Reserved.   

  

CMS Verktyg NET, ingår i CITK Tools
CMS Verktyg NET, ingår i CITK Tools